วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก

logoppr3new

วิสัยทัศน์(Vision) สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

สถานีตำรวจทันสมัย ปลอดภัยอาชญากรรม

นำหน้าเทคโนโลยี มีความเป็นอยู่พอเพียง

ค่านิยมหลักขององค์กร

“มุ่งบริการ ด้วยใจ ใฝ่คุณธรรม”

โฆษณา