การตรวจราชการ กต.3 จต.

เมื่อวันที่15ส.ค.2559 เวลา13.00น.พ.ต.อ.โยธิน โตสง่า ผกก.ฝอ.กต.3จต.พร้อมคณะตรวจราชการจเรตำรวจได้มาตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่ สภ.พระทองคำ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายต่างๆที่ ตร.มอบหมายรวมทั้งประเมินการฝึกทบทวนด้านยุทธวิธีตำรวจ

 

โฆษณา

พ.ต.อ.บุญส่ง ขุนแขวง รอง ผบก.มาตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 8ส.ค.2559 เวลา14.30 น.พ.ต.อ.บุญส่ง ขุนแขวง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา มาตรวจราชการที่ สภ.พระทองคำและได้สั่งการข้อราชการต่างๆให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

 

รับการตรวจราชการโรงพักเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะตรวจราชการตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจราชการที่ สภ.พระทองคำ

 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันนี้  4 สิงหาคม 2559 เวลา10.00น. พ.ต.อ.ธนะพัฒน์  พานประทีป ผกก.สภ.พระทองคำ ได้ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.พระทองคำ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อชี้แจงข้อราชการจากผู้บังคับบัญชา แนวทางการปฏิบัติหน้าที่
และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่างๆ

 

ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ได้ร่วมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์ในออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โดยมีหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ในอำเภอพระทองคำ พร้อมใจกันร่วมเดินรณรงค์

แห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ได้ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ของอำเภอพระทองคำ

ครูตำรวจ D.A.R.E

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ได้ร่วมกับ เทศบาลพระทองคำ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการครูตำรวจแดร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดและภัยอาชญากรรมด้านต่างๆ เสร็จสิ้นการสอนในเวลา 16.00 น.

ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.พระทองคำ ได้ประชุมข้าราชการตำรวจสภ.พระทองคำ ประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในรอบเดือนและข้อสั่งการต่างๆ ให้ถือปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ร่วมหน่วยทัณตกรรมเคลื่อนที่กับ รพ.ตำรวจ

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ร่วมกับ คณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลตำรวจ ได้ออกหน่วยบริการทัณตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ราษฎรบ้านหนองหอยและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ห่างไกลการบริการทางการแพทย์

ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจ

วันที่ 29 มิ.ย.59เวลา 13.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.พระทองคำ ทุกนาย ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อเป็นการควบคุม ดูแล ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการโรงพักสีขาว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ มาร่วมตรวจสอบ ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด